Logotipo con retícula construtiva

Tipografía Campus

Nova identidade corporativa da Universidade de Vigo

En outubro de 2008 comezou o proceso de renovación da identidade corporativa da Universidade de Vigo

Este cambio da imaxe da institución contou con 3 fases:

  1. Concurso internacional de ideas para o novo logotipo, das que saíron dúas propostas gañadoras: as desenvolvidas por Gráfica Design e Alberto Moreno
  2. Propúxose a cinco empresas a realización dun estudo para a elaboración da identidade corporativa a partir das ideas gañadoras no concurso. Analizados os resultados,  seleccionouse a proposta do estudo Gráfica Design por considerala a máis axeitada para as necesidades da Universidade.
  3. Desenvolvemento da identidade corporativa e das diferentes aplicacións e confección do Manual de Imaxe Corporativa.

Área de Imaxe

Área de Imaxe

A Área de Imaxe ten como función asesorar aos membros da comunidade universitaria na elaboración de material gráfico corporativo

Área de Imaxe

Identidade corporativa

O Manual de Identidade contén as normas para a correcta aplicación da nova imaxe corporativa da Universidade

RepositorioRepositorio de imaxes

Actualmente estase desenvolvendo un repositorio de fotografías da Universidade de Vigo